Tượng Chúa Giesu – Ý Nghĩa Tượng Chúa Giesu

    Hình ảnh tượng Chúa Giesu với nhiều hình tượng khác nhau mang nhiều ý nghĩa khác nhau, cụ thể:

    Hình tượng Chúa dang rộng hai cánh tay mang ý nghĩa sâu sắc và đầy tình thương, mang ý nghĩa Chúa nâng đỡ và che chở cho con người.