Tượng Đức Mẹ Ban Ơn – Ý Nghĩa Của Tượng Mẹ Ban Ơn

Tượng Đức mẹ ban ơn là một cách gọi khác về Đức Mẹ Maria – người đã sinh ra Đức chúa Giêsu. Được nhiều người thờ cúng không chỉ tại nhà thờ mà còn tại nhà.