Tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Đá Tự Nhiên

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một danh hiệu của Mẹ Maria được tuyên xưng bởi Giáo hoàng Piô IX, kết hợp với một biểu tượng nghệ thuật Byzantine (Đông La Mã) nổi tiếng cùng tên có niên đại từ thế kỷ 15.