Tượng Đức Mẹ La Vang Đá Tự Nhiên

Đức Mẹ La Vang là tên gọi mà giáo dân Công giáo Việt Nam đề cập đến sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra trong một thời kỳ mà đạo Công giáo bị bắt bớ tại Việt Nam. Tượng Đức Mẹ La Vang ngày nay là nơi hành hương quan trọng của người Công giáo Việt Nam