Tượng Phật Quan Âm Cưỡi Rồng – Ý Nghĩa Tượng Quan Âm Cưỡi Rồng

Trong truyền thuyết thì hình tượng Phật Quan Âm được kể theo nhiều cốt truyện khác nhau. Chính vì thế mà tượng Phật Bà Quan Âm được điêu khắc dưới nhiều hình dáng khác nhau. Mỗi mẫu tượng được gắn liền với từng ý nghĩa sâu sắc riêng biệt. Trong đó, Tượng Phật Quan Âm Cưỡi rồng là một trong những vị Bồ tát được thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo đại thừa.

 

0965 924 665