Tượng Phật Quan Âm Đứng – Ý Nghĩa Thờ Cúng Quan Âm Bồ Tát

Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát đứng thường được đặt những nơi ngoài trời, như trên đỉnh núi, hay đơn giản để trong khuôn viên sân vườn thanh tịnh nhà bạn hoặc có khi là trên sân thượng ở một số gia đình thành thị.

0965 924 665