Tượng Thánh Giuse – Ý Nghĩa Cầu Nguyện Thánh Giuse

Tượng Thánh Giuse là một vị thánh của Kitô giáo. Ông thường được người Việt gọi là Thánh Giuse Thợ hoặc Thánh Cả Giuse. Thánh Giuse xuất hiện đầu tiên trong các bản Phúc âm Luca và Matthew, Ông là chồng của Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu.